• Lees voor
  • Contrast

Cursus voor vrouwen van partners met (een vermoeden van) autisme

Op dinsdag 9 mei start in Haarlem de cursus Autisme voor partners. Deze cursus is bedoeld voor vrouwen van partners met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis.

Vrouwen die met iemand samenleven die een autismespectrumstoornis (of een vermoeden daarvan) heeft, ervaren soms moeilijkheden. Vaak kunnen zij met niemand praten over de specifieke problemen in hun relatie en voelen zij zich in veel opzichten niet begrepen door hun omgeving. Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in de gevolgen van autisme op hun partnerrelatie en leren zij omgaan met hun eigen gevoelens in deze relatie. Deze cursus wordt gehouden (om de week) op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur bij MEE & de Wering, Oostvest 60, 2011 AK te Haarlem. Er zijn tien bijeenkomsten.

Aanmelden
U kunt zich voor deze cursus aanmelden bij MEE & de Wering, tel. 088 6 522 522, e-mail vraag@mailmee.nl. Aanmelden kan ook via www.meenwh.nl/cursusagenda. De kosten bedragen € 15,- voor een gehele cursus.