• Lees voor
 • Contrast

ANBI Informatie

MEE Noordwest-Holland staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 is deze informatie openbaar.

Een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

 • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
 • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen;
 • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de ANBI.

Overzicht gegevens

 • Naam ANBI: MEE Noordwest-Holland
 • Kamer van Koophandel: 37109605
 • RSIN / Fiscaal nummer: 812874213
 • Bestuurssamenstelling: Dhr. C. Huisman
 • Beloningsbeleid: Conform NVTZ Bestuurders in Zorg & Welzijn
 • Raad van Toezcht:
  Mw. A. van Dam
  Dhr. R. van Hout
  Mw. E.H.W. Ophoff
  Mw. M. Steyger
  Dhr. T.R.A. van der Weide
 • Beloningsbeleid: Conform NVTZ Toezichthouders in Zorg & Welzijn

Klik hier om de ANBI status in te zien.

Doelstelling:
strategisch beleid

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2015

Financiële verantwoording:
Balans 2013
Balans 2014
Balans 2015

Staat van baten en lasten 2013
Staat van baten en lasten 2014
Staat van baten en lasten 2015