• Lees voor
  • Contrast

Sociale Netwerk Versterking

Het systeem van maatschappelijke ondersteuning en activering staat onder grote druk en verandert snel. Er is steeds minder geld voor professionele ondersteuning en begeleiding terwijl de behoefte aan ondersteuning juist groeit. Dat vereist een ander systeem, waarbij de overheid streeft naar verbeteringen en daarnaast vaker een beroep doet op de burger, op de professionele partners, op solidariteit en zorgzaamheid. Het perspectief in de maatschappelijke ondersteuning verschuift van ‘zorgen voor’ naar ‘er voor zorgen dat’.

Werken vanuit SNV omvat een visie, werkhouding en manier van werken die de burger/cliënt ondersteunt c.q. faciliteiten biedt om zo zelfstandig mogelijk te leven, werken, wonen, op te voeden enzovoort.

De cliënt en zijn omgeving staan in het middelpunt. Zij zijn de deskundigen als het gaat om het leven van de cliënt. De professional sluit aan bij het sociale kapitaal van de cliënt en biedt faciliteiten zodat de cliënt samen met familie en sociaal netwerk zelf besluiten kan nemen, plannen kan maken en de voortgang van de uitvoering daarvan bewaakt.

SNV kan zich richten op het benutten en activeren, het revitaliseren of het opbouwen van een sociaal netwerk. Bij het werken met SNV is er aandacht voor de veiligheid, de kansen tot ontwikkeling, de continuïteit en verbondenheid in het leven van de cliënt.

SNV is toepasbaar op alle vragen van cliënten.

Het resultaat van werken vanuit Sociale Netwerk Versterking

  • minimaal het behoud en maximaal het vergroten van het sociaal kapitaal van cliënten, kinderen en gezinnen;
  • versterken cliënt, kinderen en gezin in eigen kracht en zij nemen regie over eigen leven;
  • handelingsverlegenheid van familie en sociaal netwerk verandert in inzicht in beperking, mogelijkheden in contact en samen werken aan actieplan;
  • voorkomen overbelaste mantelzorgers omdat veel mensen een klein stukje doen;
  • oplossingen die op langere termijn meerwaarde hebben door continuïteit in samenwerking cliënt, gezin, familie, sociaal netwerk en professionals die eventueel een rol spelen;
  • een paradigmawisseling waarin de hulpvraag verschuift en aanzienlijk minder een beroep gedaan wordt op professionele hulpverlening;
  • verbetering van de samenwerking tussen cliënt, familie, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals en hun organisaties omdat iedereen aan één plan werkt waar zij met elkaar eigenaar van zijn