• Lees voor
  • Contrast

Opvoeding & Ontwikkeling

  • Ons kind heeft een beperking. Hoe kunnen wij het beste voor haar zorgen?
  • Mijn kind speelt niet zoveel. Zijn er speeltips?
  • Mijn broertje heeft autisme. Hoe kan ik hem het beste ondersteunen?
  • Hoe ga ik om met mijn kind in de puberteit?

Samen met u onderzoeken we uw wensen. Wij kijken naar wat u zelf nog kunt, eventueel met de hulp van familie en vrienden. Als het nodig is, kunnen we ook andere hulp inschakelen. We kijken ook of er nog andere voorzieningen nodig zijn, zodat u zo zelfstandig mogelijk weer verder kan.

Wat kan MEE Noordwest-Holland voor u betekenen?
Een kind met een beperking vraagt van ouders en gezinsleden extra zorg en aandacht. MEE Noordwest-Holland geeft naast informatie en advies over opvoedingsvragen ook praktische ondersteuning. MEE kan uw diagnostische vraag helpen verhelderen.

MEE in Centrum voor Jeugd en Gezin
De Centra voor Jeugd en Gezin bieden ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor ouders, kinderen, beleidsmakers en organisaties op het gebied van jeugdgezondheid en welzijn. In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken verschillende organisaties samen om laagdrempelige, optimaal afgestemde ondersteuning te bieden aan ouders en kinderen.

Triple P - Positief Opvoeden bij MEE Noordwest-Holland
Positief Opvoeden is een manier van opvoeden die erop gericht is de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Dit betekent dat je op een opbouwende en niet kwetsende manier omgaat met het gedrag en de emoties van kinderen. De nadruk ligt op goed communiceren en het geven van positieve aandacht aan dingen die kinderen goed doen. Een positieve opvoedingsaanpak zorgt ervoor dat kinderen zich het beste ontwikkelen. Kinderen zitten daardoor lekkerder in hun vel en lopen minder kans om gedragsproblemen te ontwikkelen. Lees hier meer over Triple P en wat MEE voor u kan betekenen.

Integrale vroeghulp
Consulenten opvoedkundige ondersteuning bieden verschillende vormen van begeleiding. Misschien vindt u bij Integrale Vroeghulp de antwoorden waar u mee verder kunt. Speciaal voor ouders organiseert MEE verschillende cursussen. Bijvoorbeeld een speelleergroep waar u andere ouders ontmoet en op een speelse manier, onder begeleiding, werkt aan de ontwikkeling van uw kind.

Cursusaanbod MEE
MEE organiseert diverse cursussen rondom opvoeding en ontwikkeling. Bijvoorbeeld cursus Positief opvoeden of Autisme in de puberteit.

Interesse?
Wilt u meer weten? MEE komt graag bij u langs, of neem contact met ons op via
T 088 6 522 522, vraag@mailmee.nl of stel uw vraag via het contactformulier.