• Lees voor
  • Contrast

Cliëntenraad

MEE & de Wering beschikt over een ambitieuze cliëntenraad, die zich graag inzet voor de belangen van mensen met een beperking, handicap, stoornis of een chronische ziekte.
Er is een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en maximaal zes andere leden. Hierin kunnen volgens een verdeelsleutel cliënten, ouders of wettelijke vertegenwoordigers uit de vijf regio’s zitting hebben. De zittingstermijn bedraagt drie jaar. Gedurende het jaar wordt geïnventariseerd welke onderwerpen de cliëntenraad wil bespreken. Indien u deel wilt uitmaken van deze raad, kunt u hierover informatie opvragen bij de voorzitter, de heer Nico Bosch,  via e-mail: clientenraad@meenwh.nl.  De cliëntenraad is gevestigd bij MEE & de Wering, James Wattstraat 5, 1817 DC Alkmaar.

Een profielschets voor een lid van de Clientenraad is hier te lezen.

U kunt hier het jaarverslag 2016 van de clientenraad lezen.

De Cliëntenraad van MEE & de Wering bestaat momenteel uit zeven leden. Iedereen die zich betrokken voelt bij de dienstverlening van MEE aan onze cliënten, kan lid worden van de Cliëntenraad. Maar wat doet de Cliëntenraad nu eigenlijk precies? En wie zijn in de Raad vertegenwoordigd? Om deze vragen te beantwoorden stelt elk lid zich aan u voor.

Het interview met voorzitter Charles van Leeuwen, kunt u hier lezen.
U kunt hier een kort interview lezen met Otto Magel, secretaris van de Raad.
Ook met Klaas Schot is een interview gehouden, u kunt dit hier lezen.
Ahmed Achoui vertelt in dit verhaal meer over zijn doelen binnen de Clientenraad.
Het interview met Dirk de Graaf kunt u hier lezen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 

dhr. Otto Magel,
secretaris
 
dhr. Charles van Leeuwen,
voorzitter
 
 

 

Verder bestaat de clientenraad uit de volgende leden:

 

dhr. Ahmed Achoui
dhr. Dirk de Graaf
 
dhr. Klaas Schot