• Lees voor
  • Contrast

Het Convenant Autisme is een samenwerking van meer dan 25 organisaties op het terrein van autisme in de regio Noord-Holland-Noord. Het convenant heeft als doel de zorg voor mensen met autisme beter te laten verlopen en te bevorderen dat in het zorgaanbod alle ketens naadloos op elkaar aansluiten. De website is een wegwijzer in de grote hoeveelheid informatie over het zorgaanbod voor autisme in de regio Noord-Holland-Noord. De website is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme; ouders en betrokkenen; verwijzers.