• Lees voor
  • Contrast

Onderzoek en Diagnostiek

De gedragsdeskundigen van MEE Noordwest-Holland bieden op individueel niveau diagnostiek, advies en ondersteunende gesprekken aan kinderen, jongeren en volwassenen met een vermoeden van een (licht) verstandelijke beperking (lvb). Ook hulpverleners en betrokkenen uit het netwerk kunnen voor advies en consult bij hen terecht.

Het team bestaat uit ervaren orthopedagogen en psychologen die gespecialiseerd zijn in mensen met een beperking.
 

Onderzoek bij volwassenen

Hoe kan ik beter omgaan met mijn autisme?
Waarom raak ik steeds mijn baan kwijt?
Hoe komt het dat ik vaak boos ben?

Waarom een onderzoek?
U bent naar MEE gekomen, omdat u vragen heeft waarvoor u niet zelf een oplossing weet. Het kan gaan om vragen op het gebied van wonen, werken, geldzaken, opvoeden, leren. U vindt sommige dingen moeilijk en wilt daar graag ondersteuning bij hebben.
Uw consulent of wijk- of gebiedsteammedewerker (na toestemmning van de betrokken gemeente) heeft u aangemeld voor een psychologisch onderzoek bij MEE. Dit onderzoek is van belang om uit te zoeken welke ondersteuning het best bij u en uw vragen past. Door het psychologisch onderzoek kan duidelijk worden welke hulp u precies nodig heeft en hoe MEE deze kan bieden. U leert meer over uzelf.

Wat houdt het onderzoek in?
Tijdens het onderzoek wordt gekeken wat u kunt en waar u moeite mee heeft. Vaak wordt een intelligentietest afgenomen. Dan krijgt de onderzoeker informatie over uw niveau van denken. Ook vult u soms vragenlijsten in of heeft u een gesprek met de onderzoeker. Dan kunt u samen bespreken wat er precies aan de hand is. Als u het goed vindt, heeft de onderzoeker ook een gesprek met iemand die u goed kent. Hierdoor krijgt de onderzoeker een duidelijker beeld over u. Degene die u onderzoekt, bespreekt met u de resultaten van het onderzoek en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Hoe verloopt het onderzoek?
Vaak is één afspraak voldoende; soms is een tweede afspraak noodzakelijk. Een onderzoek duurt ongeveer twee uur en vindt meestal plaats in het kantoor van MEE. Wanneer u gebruik maakt van een (lees) bril, wilt u deze dan mee brengen bij het onderzoek?
 

Onderzoek bij kinderen en jongeren

Ons kind praat nog niet; wat is er er aan de hand?
Zijn alle jongetjes van drie zo druk als die van mij?
Mijn kind heeft geen vriendjes; hoe kan dat?
Welke vorm van voortgezet onderwijs past bij mijn kind?

Waarom een onderzoek?
U heeft contact gezocht met MEE omdat er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van uw kind. U heeft bijvoorbeeld vragen over wat hij begrijpt, welke school bij hem zou passen of wat uw kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Om een goed beeld van uw kind te krijgen is soms psychologisch onderzoek nodig. Daarnaast kan onderzoek nodig zijn om er achter te komen welke hulp het beste bij uw kind past. Met uw toestemming* heeft de consulent of wijk- of gebiedsteammedewerker (na toestemmning van de betrokken gemeente) uw kind aangemeld voor een psychologisch onderzoek.

Dit onderzoek is bedoeld voor kinderen en jongeren. Het onderzoek wordt gedaan door een orthopedagoog of psycholoog die veel ervaring heeft met kinderen. U krijgt vooraf uitleg over het onderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?
In het onderzoek wordt gekeken waar uw kind goed in is en waar het moeite mee heeft. Vaak wordt een intelligentietest afgenomen. Daarnaast wordt gekeken naar de concentratie, het contact, de werkhouding, de motoriek en andere ontwikkelingsaspecten.
Uit het onderzoek komt een beeld naar voren dat, in combinatie met de al aanwezige rapportage, leidt tot een advies.

Het onderzoek
Op de dag van het onderzoek komt u met uw kind naar het kantoor van MEE. U kunt zich bij de receptie melden en plaatsnemen in de wachtkamer. Bij kinderen onder de vier jaar mag één van de ouders bij het onderzoek aanwezig blijven. Wanneer het beter is voor de prestaties van uw kind kunnen we u soms vragen plaats te nemen in de wachtkamer. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Hoe verloopt het onderzoek?
De onderzoeker stelt uw kind eerst op zijn gemak en voert een kort gesprekje met u. Daarna wordt u gevraagd de kamer te verlaten (bij kinderen van 4 jaar of ouder). Er worden een aantal opdrachten aan uw kind gegeven en er worden vragen aan hem of haar gesteld. Het materiaal dat gebruikt wordt, vinden kinderen of jongeren vaak leuk en heeft hun interesse. Soms wordt u als ouder gevraagd om tijdens het onderzoek een vragenlijst in te vullen over het gedrag van uw kind.

Na afloop bespreekt de onderzoeker zijn eerste indruk. Vaak volgt daarna, op een andere dag, een adviesgesprek. Hierin worden de uitkomsten van het onderzoek besproken.

Verslag
De resultaten en observaties van het onderzoek worden beschreven in een verslag. In dit verslag komt ook de uitslag van de eventueel ingevulde vragenlijsten te staan. Vaak zijn er observaties gedaan, die worden dan ook in het verslag opgenomen. Samen met de andere rapportage vormt dit een beeld van uw kind en komt er een advies. De onderzoeker bespreekt met u de resultaten van het onderzoek en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. U krijgt een verslag van het psychologisch onderzoek.

*Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf ook toestemming geven.