• Lees voor
  • Contrast

Wat doet MEE?

 

Voor wie is MEE?

MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte. MEE is er voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. MEE is er voor jong en oud, voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers.
 

Wat biedt MEE?

MEE helpt mensen met een beperking om maximaal te participeren in de samenleving. MEE geeft informatie, advies en ondersteuning. U kunt daarbij denken aan:

  • Tips en adviezen om uw dagelijkse leven zo zelfstandig mogelijk in te richten.
  • Vakantieadressen met aangepaste voorzieningen.
  • Hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning of van een persoonsgebonden budget.
  • Adviezen bij de opvoeding van uw gehandicapte kind.
  • Ondersteuning bij juridische problemen met bijvoorbeeld gemeente of ziektekostenverzekeraar.
  • Begeleiding bij persoonlijke problemen.
  • Ondersteuning bij het vinden van de gewenste vrijetijdsbesteding.


Hoe werkt MEE?

Als u een vraag of probleem heeft, kunt u bellen of mailen om een afspraak te maken. MEE zoekt samen met u naar mogelijkheden en houdt daarbij rekening met uw beperkingen. De medewerkers van MEE helpen u om uw eigen keuzes te maken.

Bij MEE werken mensen met een brede en specialistische kennis over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld op juridisch gebied. Als het nodig is, wijst MEE u de weg naar andere instanties. De medewerkers van MEE kennen als geen ander de weg in de regio. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van MEE is geen verwijzing of indicatie nodig.

Is het voor u lastig om langs te komen bij MEE voor de afsrpaak? Dan kunnen de medewerkers u ook thuis bezoeken. 

U kunt meer over de dienstverlening van MEE lezen in deze folder.
 

Wat betekent MEE?

MEE wil mensen met respect en op basis van gelijkwaardigheid bejegenen. De naam MEE drukt uit waar wij voor staan; een ondersteuner naast de cliënt die MEEleeft, MEEdenkt, ook MEElacht, zonodig MEEgaat en altijd MEEwerkt!