• Lees voor
  • Contrast

Integrale Vroeghulp

 

Integrale Vroeghulp Noordwest-Holland (verdeeld over de regio's Noord-Holland Noord en Midden- en Zuid-Kennemerland) ondersteunt, begeleidt en adviseert ouders met jonge kinderen met een complexe vraag rond de ontwikkeling. Wij richten ons op kinderen van nul tot zeven jaar met een (vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen.

Er wordt getracht om zo vroeg mogelijk een ontwikkelingsachterstand bij het kind te signaleren met als doel deze zoveel mogelijk te beperken en eventuele ondersteuningsbehoefte uit te zetten. Hierdoor wordt preventief gericht gewerkt. Van belang hierbij is dat er vraag- en vindplaatsgericht gewerkt wordt waarbij ouders de verantwoordelijkheid behouden en zelf de strategie bepalen.

Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband van meerdere (per regio verschillende) organisaties. Alle partners werken vanuit hun eigen organisatie en brengen daarmee hun specifieke deskundigheid in. De kracht van de samenwerking is nu juist dat ze elkaar aanvullen.

Het jaarverslag 2016 van de regio Noord-Holland Noord kunt u hier vinden.
Het jaarverslag 2016 van de regio Zuid-Kennemerland & IJmond kunt u hier vinden.

Ingedeeld in regio's
Integrale Vroeghulp is landelijk vertegenwoordigd. U vindt hier een overzicht van alle organisaties op het gebied van integrale vroeghulp.

Contact met Integrale Vroeghulp binnen de regio Noordwest-Holland
De contactgegevens van Integrale Vroeghulp kunt u hier vinden.

Observatiedienst
Voor ouders van kinderen op de dagopvang die zich zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind kan de Observatiedienst worden ingeschakeld. De Observatiedienst wordt uitgevoerd door een samenwerking tussen Parlan en Integrale Vroeghulp.

Folders
U kunt hier de folder Integrale Vroeghulp voor ouders/cliënten vinden.
U kunt hier de folder Intergrale Vroeghulp voor verwijzers vinden.