• Lees voor
  • Contrast

Gedragscode

Als cliënt van MEE Noordwest-Holland wilt u op een respectvolle manier te woord gestaan worden door de medewerker van MEE. U wilt dat er naar uw vraag geluisterd wordt en dat de medewerker die u ondersteunt of adviseert deskundig is en u helpt uw eigen keuzes te maken. Bovendien vindt u het belangrijk dat de medewerker u regelmatig op de hoogte houdt van hetgeen hij/zij voor u doet en dat afspraken worden nagekomen.
Deze en andere belangrijke uitgangspunten heeft MEE Noordwest-Holland in samenspraak met de medewerkers en de cliëntenraad vastgelegd in een gedragscode.
Met de gedragscode maakt MEE als organisatie duidelijk aan cliënten, relaties en medewerkers waar zij voor staat, vanuit welke uitgangspunten zij de dienstverlening aanbiedt en waarop medewerkers en de organisaties beoordeelt mogen worden.

Klik hier voor de volledige tekst van de gedragscode.