• Lees voor
  • Contrast

Stichting Vrienden MEE Noordwest-Holland
 


Samenwerken aan samenleven

Bijdragen aan een zelfstandige en zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, dat is wat Stichting Vrienden MEE Noordwest-Holland beoogt. Het benutten en verder ontwikkelen van aanwezige kwaliteiten van mensen en versterken van wederkerige betrokkenheid in leefomgeving en werksituaties.

Ondersteunen van initiatieven en projecten
Groei en samenwerking stimuleren tussen mensen met- en mensen zonder beperking is één van de doelstellingen van de stichting. Dit proberen de vrienden onder andere te bereiken door projecten en initiatieven te ondersteunen. Niet alleen financieel, maar zeker ook met kennis, expertise en door het inzetten van het eigen netwerk.
Centraal staan altijd mensen met een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking.

Ondersteunde initiatieven
De Vrienden MEE Noordwest-Holland is trots op datgene wat er de afgelopen jaren bereikt is, maar ziet altijd mogelijkheden tot groei. Projecten die ondersteund worden of ondersteund zijn, zijn onder meer: 

Voor uitgebreide informatie over deze projecten kunt u terecht op www.vriendenmee.nl

Initiatief aanmelden of zelf ondersteunen?

De Stichting Vrienden MEE Noordwest-Holland zoekt altijd nieuwe initiatieven om te ondersteunen. Kijk op de website aan welke voorwaarden uw initiatief moet voldoen of neem contact op. Alle informatie staat op de website.
Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar donateurs, maar ook mensen die hun kennis en expertise willen delen. Samen sterker voor kwetsbare burgers!