• Lees voor
  • Contrast

Meldcode

MEE Noordwest-Holland werkt volgens de Wet op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (die officieel per 1 juli 2013 is ingegaan). MEE zal dus bij de betreffende instanties altijd melding doen van kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode is verplicht voor de volgende sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die met een meldcode werken drie keer zoveel ingrijpen als organisaties die er niet mee werken. Het gebruik van de meldcode is daarmee ondermeer duidelijk in het belang van het kind en een belangrijk instrument in de strijd tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Voor meer informatie: klik hier.


Verwijsindex

De verwijsindex is een landelijk systeem waarin professionals melding maken van hun betrokkenheid bij een jongere. Doelgroep is jongeren (0-23 jaar) bij wie zich problemen voordoen waardoor hun persoonlijke ontwikkeling wordt bedreigd en waardoor zij buiten de maatschappij dreigen te vallen.
De Verwijsindex brengt meldingen van hulpverleners bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. In de verwijsindex wordt geen informatie opgenomen over de aard en inhoud van de zorgen en begeleiding. Gebruik van de Verwijsindex moet bijdragen aan een betere coördinatie in de hulpverlening en een effectievere samenwerking van hulpverleners.
Voor meer informatie: www.verwijsindex.tv/ouders.