• Lees voor
  • Contrast

Projecten

MEE Noordwest-Holland biedt naast de ondersteuning aan individuele burgers ook op projectmatige wijze een aanpak om kwetsbare burgers optimaal te laten participeren. We ontwikkelen projecten op maat. Uitgangspunt is dat mensen met een beperking zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.
Een overzicht van alle lopende project kunt u in deze folder vinden.

Voorbeelden van lopende projecten zijn:

Arbeid:
Werkwinkel
Supporters voor Supporters
Castricum scoort
Bedrijvig wonen
Zorgvoortalent

Wmo:
G-niale Kunstweek
MEE op weg
Logeerkringen
Smart met geld
Sportfair - Sport MEE
Tennisevent

Wilt u in gesprek met MEE over een van deze projecten of een aanbod op maat? Neem dan contact op met de contactpersoon (projectleider) van het betreffende werkveld.