• Lees voor
  • Contrast

Sociaal Juridische dienstverlening

Stel, u heeft een aanvraag ingediend en uw aanvraag is niet toegekend. U bent het niet eens met dit besluit, maar weet niet hoe u bezwaar maakt. Of u wilt een klacht indienen bij een instantie en u vraagt zich af hoe dat gaat. En wat als uw bezwaarprocedure niet positief uitpakt en u wilt bespreken wat u nu kunt doen? MEE Noordwest-Holland kan u dan (gratis) juridische ondersteuning bieden.

Wetten en regels zitten vaak ingewikkeld in elkaar. Bovendien veranderen ze steeds. Daarom is het niet vreemd als u niet weet hoe u van die regels gebruik kunt maken. Aarzel niet en stel gerust uw vraag aan een consulent sociaal juridische dienstverlening van MEE Noordwest-Holland. Aan de juridische ondersteuning door MEE Noordwest-Holland zijn voor u geen kosten verbonden. Aan sommige juridische procedures zijn wel kosten verbonden. De consulent sociaal juridische dienstverlening kan u vertellen waar u op moet rekenen.

Publicaties