• Lees voor
  • Contrast

De MEE Vakantiewijzer is een aparte website die door diverse MEE organisaties wordt bijgehouden. In de Vakantiewijzer wordt het vakantieaanbod voor mensen met een beperking in kaart gebracht.
Als u de Vakantiewijzer bezoekt, verlaat u de website van MEE Noordwest-Holland.